Het zal een vertrouwd concept worden aan de Napoleonkaai: een dubbelpresentatie van een Belgische kunstenaar en een kunstenaar die ook al internationaal zijn sporen heeft verdiend. In hun keuze voor de kunstenaars zoeken de galeristen Roland Janssen en Marleen Van Duyse daarbij enerzijds naar een zekere verwantschap van de exposanten, anderzijds een confrontatie van twee beeldende visies op een vergelijkbaar concept. Door deze interactie zal de tentoonstelling een interessante kijkervaring opleveren voor de bezoeker. De ontmoeting van verschillende artistieke visies kan het beeld van de individuele kunstenaar verrassend aanscherpen.
Dit zal zeker ook het geval zijn met Rainer en Verpoorten.

Arnulf Rainer is een Oostenrijkse kunstenaar die zich een wilde schilder noemt. Zijn kunstenaarschap heeft zich ontwikkeld via het surrealisme en de  écriture automatique tot zijn Übermalungen.  Werken waarin hij in de jaren zestig begon en die tot stand kwamen door het overschilderen van reproducties van grote meesters, van portretten en zelfportretten, met ruwe en schijnbaar onbeheerste streken. De fascinatie voor beeldende uitingen van mensen met een geestesziekte speelt hierbij in zijn werk een grote rol. Het koppelt hem aan de Franse schilder Jean Dubuffet, die eveneens vanuit deze inspiratie tot een Art Brut was gekomen. In Rainers concept neemt daarbij eveneens dood, lijden en destructie een belangrijke plaats in. De thema’s van loutering en opstanding, die zo prominent aanwezig waren in zijn katholieke jeugdjaren, zijn een constante gebleven in zijn oeuvre en kunnen gezien worden als de bron van zijn adagium dat men alleen kan scheppen na de vernietiging.
Igor Verpoorten wordt gefascineerd door de verschillende bewustzijnstoestanden van de mens. De staat van de geest wanneer deze zich bevindt tussen slapen en waken, de geest tijdens onbewuste handelingen. Gemoedstoestanden, houdingen en gestolen ogenblikken zet hij stil in zijn doeken, die daardoor als het ware registraties zijn van kortstondige momenten. Alsof hij met zijn doeken de mens wil vastgrijpen en wil bestendigen in zijn bestaan. Verpoorten hanteert in deze werken een welhaast klassieke picturale techniek, waarin hij met zijn verfstreken ook het moment van het schilderen zelf lijkt te willen vastleggen. De aandacht voor het onderwerp èn voor de vorm van het schilderij wordt daarbij bevestigd door het isolement van de onderwerpen. De mens op zijn doeken wordt nergens omringd door een context. Als een geïsoleerd wezen existeert hij in een lege ruimte.

Rainer en Verpoorten, twee schilders die geïnspireerd worden door de mens en zijn bestaanstoestanden  komen elkaar tegen bij Galerie Schoots & Van Duyse. Deze ontmoeting zal de toeschouwer een intrigerende ervaring bieden die uitnodigt tot een nadere kennismaking met de kunstenaars.

De tentoonstelling wordt geopend door Flor Bex, Ere directeur op 9 september 2012 om 15.30 uur
De voorbezichtiging voor de pers vindt plaats op 8 september tussen 14 – 20 uur
U wordt van harte uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn.  

Le Isolement

09.09.2012 - 13.10.2012

Van Duyse opent op zondag 9 september 2012 het nazomer seizoen met een duo tentoon- stelling van de Oostenrijkse kunstenaar Arnulf Rainer (1929) en de Vlaamse schilder Igor Verpoorten (1969 ), twee kunstenaars die deel uitmaakten van de openings expositie  ‘Noorderlicht’ waarmee de galerie in april haar deuren opende.