Raquel Maulwurf

MADRID (E/NL) 1975, Raquel Maulwurf studeert van 1993 tot 1997 aan de hogeschool voor de kunsten (nu onderdeel van ArtEZ) in Arnhem en volgt daarna van 2001-2002 een studie multimedia aan het SAE International Technology College in Amsterdam.

Al snel na haar afstuderen wordt haar werk opgemerkt en exposeert zij haar grote tekeningen in galeries en musea in binnen- en buitenland. Zij verbleef als artist-in-residence onder andere in Havana, Sao Paulo en New York. In 2007 had zij een belangrijke solo-tentoonstelling in het Stedelijk Museum Schiedam. Hierna volgden vele museumtentoonstellingen o.a. in Museum de Fundatie Zwolle en Teylers Museum Haarlem. Haar werk maakt deel uit van diverse bedrijfscollecties als Achmea, Progressive Art Collection (USA) en Buitenlandse Zaken. Recentelijk werd een aantal monumentale werken opgenomen in de collectie van het Gemeentemuseum Den Haag.

Maulwurf maakt grote, overwegend zwarte, tekeningen, waarin het wit tot een minimum gereduceerd wordt. Houtskool, zwart pastelkrijt en oilsticks vormen de media waarmee ze op papier, op museumkarton of op doek grootse composities zet van de gevolgen van heftige gebeurtenissen. Haar zwart is onlosmakelijk verbonden met haar onderwerpen die een onweerlegbare romantische tragiek ademen.

Maulwurf werkt in series. Zowel de stedelijke omgeving als de natuur kan het toneel zijn van destructie en verval. De kunstwerken kunnen kapotgeschoten steden en gebouwen tonen, tragische restanten van historische oorlogssituaties, de ruïnes na geweld en destructie. De gevolgen van de vernietigende hand van de mens worden stil en tegelijkertijd theatraal neergezet met een vaak inktzwart zwart, waarin het licht nog nauwelijks doorschemert. Net zo min als in de series waarin de stedelijke omgeving het beeldmotief vormt van de werken, zijn er in de tekeningen waarin de natuur het onderwerp is, daadwerkelijk mensen aanwezig. Terwijl ook daar het gevolg van menselijk handelen getoond wordt in een zwarte zee of in een gehavend bos.

Het motief van vernietiging door de hand van de mens kan zelfs nog concreter worden in werken waarin Maulwurf zelf een deel van de drager van het werk weggekrast heeft. Het dikke museumkarton dat deze werkwijze toelaat, wordt hierdoor ruw en letterlijk gekwetst, de vernietiging wordt ook in kunst tastbaar. Maulwurfs werken zijn gebaseerd op fotografische registraties van feitelijke gebeurtenissen. Zo worden verleden en heden in het kunstwerk bij elkaar gebracht en werpen ze wellicht een zicht op een nieuw verschiet.

The Wake
2012
houtskool/pastel op museumkarton
117 x 153 cm
€ 6400
hide
Klokhof 29 IV 1918
2009
houtskool/pastel op museumkarton
101 x 71 cm
€ 3.500
hide
U Boot II
2009
houtskool/pastel op museumkarton
152 x 217 cm
€ 8.700
hide
Dark Forest II
2011
houtskool/pastel op museumkarton
153 x 264 cm
verkocht
hide
LZ 129 Hindenburg 6 V '37
Lakehurst, NJ (VI) 2008
houtskool/pastel op museumkarton
152 x 204 cm
€ 8.400
hide
Burning XI
2012
houtskool/pastel op papier
107 x 245 cm
€ 8.200
hide
Trenches WW I
2010
houtskool/pastel op papier
107 x 287 cm
€ 9.200
hide
Semipalatinsk 22 XI 1955
2008
houtskool/pastel op museumkarton
122 x 152 cm
€ 6.200
hide
Moving landscape XIX
2012
houtskool/pastel op museumkarton
21 x 27 cm
€ 1.200
hide
The Wake III
2012
houtskool/pastel op museumkarton
21 x 27 cm
€ 1.200
hide
Frankfurt am Main 22 III '44
2006
houtskool, pastel op museumkarton
27 x 21 cm
€ 1.200
show
Hamburg St. Marienkirche '45
2006
houtskool, pastel op museumkarton
27 x 21 cm
€ 1.200
show

Shortly after her graduation, her work was noticed and she exhibited her large work on paper in national and international galleries and museums. She regularly spends time as an artist-in-residence in Havana (Cuba), Sao Paulo (Brazil) and New York, for instance, and her work has been included in various important collections.

Maulwurf makes large, predominantly black, drawings, in which white is minimised. Charcoal, black pastel crayons and oil paint sticks are the media she uses for her large compositions on paper, on passe-partout cardboard or on canvas, depicting the consequences of violent events. Maulwurf’s black is inextricably linked to her subjects which are pervaded with an irrefutable romantic tragedy.

Raquel Maulwurf works in series. Both urban surroundings and nature may be a setting for destruction and decay. Her artworks may display shelled cities and buildings, tragic remnants of historic war situations, ruins after violence and destruction. The consequences of the destructive hand of man are depicted silently and theatrically at the same time, often in pitch-black, filtering out almost every bit of light. Like in the series in which urban surroundings are the visual motif of her work, no humans are actually present in the drawings in which nature is the subject. But the consequences of human actions are always shown in a black sea or acidified forest. Sometimes the motif of destruction by man is concretised even more in works in which Raquel Maulwurf herself scratched away a part of the work. The rough treatment literally hurts the thick passe-partout cardboard used with this method, and the destruction is also tangible in art. Maulwurf’s work is based on photographs of actual events. Past and present meet in the work of art and may offer a new perspective.